Certyfikaty energetyczne

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Infrastruktury dotyczącymi prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2009 roku świadectwa charakterystyki będą obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Sporządzamy certyfikaty energetyczne dla:

  • mieszkań,
  • domów jednorodzinnych,
  • budynków wielorodzinnych,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • części budynków stanowiących całość techniczno-użytkową,
  • innych obiektów wymagających świadectw energetycznych typu budynki produkcyjne, magazynowe, hale.

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki?

Świadectwa są wydawane na okres 10 lat. Ustawa stwierdza jednak, że należy je sporządzić ponownie po upływie jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy albo remontu zmieniła się jego charakterystyka energetyczna.

Jakie znaczące korzyści wnosi świadectwo energetyczne?

Poprzez uzyskanie świadectwa możemy określić jakość energetyczną budynków lub mieszkań. Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności przy sprzedaży lub wynajmie. Dzięki wytycznym i wskazówkom zawartym w świadectwie można wprowadzić zmiany i usprawnienia oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

Dla kogo konieczne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy budynków nowych oddawanych do użytkowania jak i budynków istniejących podlegających sprzedaży lub wynajmowi.

drukuj - Biuro Nieruchomości FD Consulting